טיפול בחומרים מסוכנים

פסולת מסוכנת מוגדרת באם היא בעלת אחת מתכונות הסיכון, כמו נפיצות, דליקות, מוטגניות, רעילות לסביבה וכדומה (להגדרה המלאה ראו: אתר המשרד להגנת הסביבה).

באוניברסיטת תל אביב מתבצע איסוף מסודר של פסולות מסוכנות בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א-1990:

  • חומרים כימיים – נאספים באופן מחלקתי בפקולטות השונות ומפונים אחת לשלושה שבועות לנאות חובב.
  • חומרים ביולוגיים – עוברים עיקור מקומי ונאספים ע"י חברה חיצונית לאוניברסיטה.
  • חומרים רדיואקטיביים – מאוחסנים בחביות ייעודיות, אשר נבדקות לאיתור דליפות ומפונות להטמנה על ידי חברת "רותם תעשיות".

Comments are closed