סדנת פרופ' יובל לוי ושות' במשפט וסביבה – הפקולטה למשפטים

הסדנה במשפט וסביבה מיועדת לאפשר לסטודנטים העמקה בתחום חשוב ומתפתח זה של המשפט. במסגרת הסדנה יוצגו בפני התלמידים מגוון הנושאים, השאלות המחקריות והמתודולוגיות בהם ניתן להשתמש על מנת להבין את היחסים המורכבים שבין המשפט והסביבה.
בפגישות הסדנה יציגו אנשי אקדמיה מהארץ ומחו"ל, עורכי דין, שופטים ומקבלי החלטות מאמרים מפרי עטם העוסקים בתחום המשפט הסביבתי ממגוון פרספקטיבות. בתחילת הקורס וכמבוא יוצגו מאמרי יסוד בתחום, אך מרבית המאמרים שיידונו במהלך הסמסטר יהיו מאמרים שעדיין לא פורסמו או שפורסמו אך לאחרונה. כך יוכלו המשתתפים בסדנה להיחשף לעבודה המייצגת את חזית המחקר בתחום המשפט הסביבתי.
הסדנה פתוחה לקהל הרחב.

לפרטים נוספים ראו: אתר הסדנה.

Comments are closed