הקליניקה לצדק סביבתי

התוכנית הקלינית לצדק סביבתי פועלת משנת 2001, כחלק מהתוכניות לחינוך משפטי קליני בפקולטה למשפטים ובשיתוף עם בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר. בתוכנית משתתפים מידי שנה כעשרים סטודנטים למשפטים שנה ג'. כמו כן, קיימת אפשרות למספר מצומצם של סטודנטים מפקולטות אחרות להשתתף בתוכנית. עד היום סיימו למעלה משמונים וחמישה סטודנטים את התוכנית.

במסגרת התוכנית מעניקים הסטודנטים, בהנחיית עורכי דין, ליווי משפטי "פרו – בונו" לבעיות שונות של איכות סביבה ושל צדק סביבתי. הליווי המשפטי ניתן למגוון לקוחות מהקהילה שידם אינה משגת לשכור עורך דין פרטי. במקביל לעבודה המעשית משתתפים הסטודנטים אחת לשבוע בשיעור אקדמי אשר, בין היתר, דן באספקטים התיאורטיים של העבודה המעשית והמאפשר לסטודנטים מבט רפלקסיבי על העבודה המתבצעת על ידם.

התיקים שבהם מטפלת הקליניקה מייצגים את המגוון התוסס של העיסוק הסביבתי-משפטי-חברתי כיום, החל מתיקים ירוקים "קלאסיים" של זיהומי מים ואוויר, דרך זיהומים "חדשים" כקרינה, ועד לסוגיות עכשוויות של נחלת הכלל, צדק מרחבי, אחריות תאגידית, שימושי קרקע ודיור. מגוון זה מתבטא גם בסוגי המסמכים המשפטיים אשר בכתיבתם מתנסים הסטודנטים בתוכנית: מכתבי טענות אזרחיים ומנהליים ועתירות לבג"ץ, דרך חוות דעת משפטיות וכלה במסמכים תכנוניים כהתנגדויות ועררים מכוח חוק התכנון והבניה; בקשת רחבה של ענפי המשפט: משפט מנהלי, משפט אזרחי, דיני התכנון והבניה, זיהומי מים ואוויר, דיני קרינה ועוד.

בנוסף לעבודה המעשית, כולל הרכיב העיוני בתכנית היכרות עם החשיבה הסביבתית העכשווית תוך בחינת ההקשרים הפוליטיים והחברתיים; הדילמות המקצועיות, הערכיות והאתיות של עורך הדין הסביבתי והשאלות העקרוניות המתעוררות בתיקים שבטיפול הקליניקה.

לפרטים נוספים ראו: אתר התכנית.

Comments are closed