תוכנית מתמחי פורטר בסביבה

תוכנית "מתמחי פורטר בסביבה" הינה תוכנית להכשרת דור צעיר של מנהיגים סביבתיים הפועלים למען שיפור איכות הסביבה בישראל. התוכנית מאפשרת לסטודנטים לתואר שני מבי"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר באוניברסיטת תל-אביב להתמחות לאורך שנת לימודים בארגוני סביבה ובגופים מהמגזר הציבורי תוך השתלבות או אף הובלת פעילות החותרת לשנות מדיניות סביבתית לאומית, לקדם אג'נדה סביבתית או להעלות את המודעות בקרב קהלי יעד ממוקדים.

התוכנית מתקיימת החל משנת 2008 הודות לשיתוף פעולה יוצא דופן בין בי"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר וארגון שתיל ותודות לנדיבותם של קרן פורטר והקרן החדשה לישראל באנגליה. במסגרתה נוצר ערוץ תקשורת דו-סטרי דינמי בין אלו הפועלים יומם וליל בחזית העשייה הסביבתית לבין סטודנטים שרכשו ידע אקדמי חדשני ונמצאים בתהליך עיבוד וכתיבה של עבודות התזה אשר לעיתים מושפעות ישירות מהתנסותם בארגונים. הארגונים המשתתפים בתוכנית נהנים מהשתלבות הסטודנטים המוכשרים בפעילותם לאורך שנה ולעיתים בוחרים להעסיק את המתמחה כחלק מהצוות בשכר עם סיום התוכנית. הסטודנטים משתתפים בתכנית נהנים ממלגה המכסה את שכר הלימוד השנתי, וכך יכולים להקדיש 10 שעות בכל שבוע של שנת הלימודים להתמחות בארגונים במהלכם הם משיגים הכרות אינטימית עם פועלם של ארגוני סביבה או גופים ציבוריים מהמובילים בישראל ועם האנשים הפועלים בהם, מתמודדים עם אתגרים ודילמות ורוכשים ניסיון בעבודה מקצועית מעשית.

בנוסף לביצוע תפקיד ההתמחות, הסטודנטים משתתפים בארבעה מפגשי ההעשרה, כל אחד מהם באורך של כחצי יום, המוקדשים להרחבת היריעה בנושאי העשייה הסביבתית בישראל, הכרות עם תחומים אחרים ואסטרטגיות שונות לשינוי סביבתי-חברתי. במפגשים הללו מושם דגש על בניית רשת מקצועית-אישית של המתמחים עצמם ומבוצע ליווי לתהליך לימוד עמיתים הניזון מהחוויות והאתגרים המשותפים למתמחים בארגונים.

לפרטים נוספים ראו: אתר תכנית מתמחי פורטר בסביבה.

Comments are closed