פרויקטים סביבתיים קהילתיים

אנו באוניברסיטת ת"א מאמינים כי לכל סטודנט וסטודנטית יש הכוח והיכולת לתרום ולהשפיע על הסביבה שבה הם חיים, וכולם יחד – בשיתוף עם הקהילה – על החברה בכלל.

הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה נחשפים לעולמות ידע חדשים, למיומנויות וכלים המקנים להם השכלה גבוהה ומעניקים להם את האמצעים והיכולת להשתלב בעולם העבודה והמחקר. עם זאת, תפקידה של האוניברסיטה אינו מסתכם בכך. האוניברסיטה היא המסגרת האחרונה במסלול הלימודים של הפרט, שבה אפשר לעצב את אישיותו ולהשפיע על תפיסתו את תפקידו בחברה.

האוניברסיטה, באמצעות המדור למעורבות חברתית של דקאנט הסטודנטים, מאפשרת לסטודנטים להשתתף במגוון תוכניות למען החברה תמורת מלגת עידוד ו/או נקודות זכות.

Comments are closed