ועדת איכות הסביבה

ועדת איכות הסביבה הוקמה בשנת 2000 על ידי נשיא האוניברסיטה במטרה לקדם את המודעות והפיתוח הסביבתי ברחבי הקמפוס וכחלק מהפיכתו לקמפוס ירוק.

הרכב הועדה (2016)

 • פרופ' דן רבינוביץ', ראש בית הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר – יושב ראש
 • פרופ' עמוס אולמן, בית הספר להנדסה מכאנית וסגן דקאן הפקולטה להנדסה
 • פרופ' דרור אבישר, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, הפקולטה למדעי הרוח
 • ד"ר אריה נשר, מנהל מקצועי, בית הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר
 • מר עופר לוגסי, סמנכ"ל האגף להנדסה ולתחזוקה
 • גב' רוני גולדשטיין, ראש מינהל נשיא האוניברסיטה
 • מר רחמים הדר, מנהל יחידת הבטיחות
 • גב' ענת הלוי, מנהלת קשרי קהילה ופרויקטים מיוחדים, אגף לקשרי חוץ
 • מר שלומי פרנקו, מנהל יחידת המשק, אגף להנדסה ותחזוקה
 • מר יגאל אבלגון, רמ"ח מינהל ותכנון, אגודת הסטודנטים
 • גב' יהודית לב, מנהלת היחידה לאיכות הסביבה, אגף הנדסה ותחזוקה

Comments are closed