מסלולי לימוד וקורסים סביבתיים

מדי שנה מוצעות תוכניות לימודים רבות לתואר ראשון ותארים מתקדמים, במסלולים עיוניים ומחקריים, המיועדות לסטודנטים אשר נושא השמירה על הסביבה הטבעית בוער בעצמותיהם.

ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר מציע קורסי מבוא מגוונים בתחומי סביבה (ללא דרישות קדם), הפתוחים לכלל הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב, המעוניינים להרחיב ולהעמיק את הידע בתחומי לימודי הסביבה השונים.

נוסף על כך, בפקולטות השונות מועברים עשרות קורסים בעלי זיקה סביבתית, הניתנים הן כקורסי מבוא לתלמידי התואר הראשון והן לתלמידי תארים מתקדמים. חלק ניכר מהקורסים פתוחים לכלל התלמידים בקמפוס, ללא דרישות קדם.

לרשימת כל הקורסים קורסים בנושאי איכות הסביבה אשר נלמדים באוניברסיטת תל אביב (נכון לשנת 2016): רשימת קורסים בנושאי איכות הסביבה 2016

Comments are closed