מי אנחנו?

 

אוניברסיטת תל-אביב מאמצת את תפיסת הקיימות ומיישמת אותה בתהליך מתמשך בחיי היום-יום, מתוך כוונה לשפר את איכות חיי הקהילה, תוך כיבוד הנפשות והסביבה. להשגת מטרה זו אוניברסיטת תל-אביב פועלת באמצעות פיתוח והובלה בתחומים הבאים:

  • העמקת תחומי המחקר וההוראה לקידום סוגיות סביבתיות ופיתוח בר-קיימא.
  • פיתוח עזרים ותשתיות לתקינות סביבתית של המבנה והסביבה הפתוחה.
  • הובלה של פרויקטים קהילתיים-סביבתיים באוניברסיטה, בעיר תל אביב ובכלל הארץ.

כבר בשנת 2000 הקים נשיא האוניברסיטה "מועצה ירוקה" אוניברסיטאית, אשר בה מכהנים ממגזרים שונים בקמפוס. יו"ר המועצה החל משנת 2016 הוא פרופ' דן רבינוביץ', ראש בית הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר. כמו כן מונה מנהל יחידה לאיכות הסביבה במשרה מלאה שבהגדרת עיסוקו אחריות לכל נושאי איכות הסביבה בקמפוס, הכנת תוכנית עבודה רב שנתית ותכנון וביצוע פרויקטים סביבתיים שונים.

בשנת 2011 קבלה אוניברסיטת תל-אביב את ההסמכה ל"קמפוס ירוק" מהמשרד להגנת הסביבה. במסגרת "קמפוס ירוק" מקדמת האוניברסיטה מיזמים בתחומי החינוך, חיסכון במשאבים וקידום פרוייקטים סביבתיים-קהילתיים. בשנים האחרונות ממוקמת אוניברסיטת תל-אביב בין האוניברסיטאות המובילות בעולם כקמפוס ירוק על פי דרוג ה-UI Green Metric העולמי.

בשנת 2015 דורגה במקום ה-94 המכובד מתוך 410 אוניברסיטאות אשר זכו להכרה כאוניברסיטאות מקיימות.

בשנת 2016 קיבלה אוניברסיטת תל אביב הסמכה לקמפוס ירוק ע"י שר החינוך, מר נפתלי בנט והשר להגנת הסביבה, מר אבי גבאי.

הסמכה לקמפוס ירוק

Comments are closed