קמפוס ירוק באוניברסיטת תל אביב

מתוך מחשבה על הדורות הבאים, מאמצת אוניברסיטת תל-אביב את תפיסת הקיימות, ומיישמת אותה בחיי היום יום. זאת, באמצעות הוקרה, התחשבות ושמירה על הסביבה בכל תחומי פעילותה.


Spirit of Freedom by Devid Gerstein (2009),Contributed by Jenny and Moshe Gerstenhaber,Switzerland

Spirit of Freedom by Devid Gerstein (2009),Contributed by Jenny and Moshe Gerstenhaber,Switzerland


במאי 2011 הוסמכה האוניברסיטה כ"קמפוס ירוק" על ידי המשרד להגנת הסביבה בזכות העמקת פעילויות מחקר והוראה לקידום סוגיות סביבתיות, חיסכון והתייעלות במשאבים והובלת פרויקטים סביבתיים-קהילתיים.

Comments are closed