קרינה אלקטרומגנטית

קרינה אלקטרומגנטית היא הפרעה מחזורית הרמונית בשדה חשמלי ומגנטי אשר מתפשטת במרחב. קרינה זו כוללת את הסוגים הבאים: גלי רדיו, גלי מיקרו, גלים תת-אדומים ועוד.

Comments are closed