קיימות

קיימות (Sustainability) הינו מונח אשר מתייחס ליכולת להמשיך להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן. בתחום האקולוגיה, קיימות היא הפוטנציאל לשמור על השרידות ועל הרווחה החברתית לאורך זמן בהתייחס לפרמטרים סביבתיים, כלכליים וחברתיים.

Comments are closed