פסולת מסוכנת

פסולת מסוכנת היא חומר לא רצוי או לא שימושי אשר יש לה לפחות אחת מתכונות הסיכון כגון דליקות, רעילות נפיצות וכדומה.

Comments are closed