פסולת אלקטרונית

פסולת אלקטרונית היא פסולת של רכיבים או מוצרים אלקטרוניים אשר יצאו מכלל שימוש. פסולת שכזו מכילה חומרים רעילים שונים כגון עופרת, כספית, בדיל ועוד ועל כן הטיפול בה היינו ייחודי תוך שמירת אמצעי זהירות מחמירים.

Comments are closed