פסולת

פסולת או אשפה, היא כל חומר או מוצר לא רצוי או לא שימושי.

Comments are closed