משאבים מתכלים

משאבים מתכלים (Non-renewable resource) הם משאבים טבעיים שלא ניתן לגדלם או לייצרם, ושדפוסי הצריכה שלהם היטנם בהיקף שאינו בר קיימא. לאחר צריכה של משאב מתכלה, הוא מתפרק לחומרים אחרים והכמות הזמינה שלו פוחתת.

Comments are closed