מערכת אקולוגית

מערכת אקולוגית (Ecosystem) היא סביבה ביולוגית אשר מורכבת מכל היצורים החיים והמרכיבים הפיזיים שאינם חיים אשר שמתקיימים וקיימים באזור גיאוגרפי מסוים.

Comments are closed