מיחזור בקבוקים

בישראל הושם דגש על מיחזור בקבוקים מתוך האינטרס של שמירת איכות הסביבה. נכון להיום קיימות שתי דרכים עיקריות למיחזור הבקבוקים שנעשה על ידי תאגיד המחזור אל"ה – מיחזור בקבוקים קטנים באמצעות פיקדונם ותחנות מיחזור עירוניות (מיחזוריות) של מיכלי בקבוקים גדולים אשר פרושים ברחבי הארץ.

Comments are closed