מיחזור

מיחזור הוא תהליך של פירוק פסולת למצב של חומר גלם שממנו ניתן לייצר מוצרים חדשים. למיחזור שני יתרונות משמעותיים: האחד, חיסכון בחומרי גלם והשני צמצום כמויות הפסולת והזיהום.

Comments are closed