חסכמים

חסכמים הם התקנים אשר מותקנים על פתחי צינורות מים וגורמים לויסות אשר מביא להפחתת צריכת המים מהם. בשנת 2010 נחקק בישראל חוק אשר מחייב התקנת חסכמים במוסדות ציבוריים.

Comments are closed