חסכון באנרגיה

חסכון באנרגיה (Energy conservation), אשר מכונה גם התייעלות אנרגטית, היא התנהלות להקטנת כמות האנרגיה הנצרכת על ידי שינוי טכנולוגי או התנהגותי, תוך שמירה על תוצאה דומה.

Comments are closed