חינוך לקיימות

חינוך לקיימות הינו חינוך אשר שם דגש על הטבע ומשאביו, בהקשרי החברה האנושית והתרבות המקומית.

Comments are closed