זיהום אוויר

זיהום אוויר הינו שם כולל למצב שבו נוספים לאוויר חומרים ביולוגיים או כימיים שאינם נכללים בהרכב הטבעי של האוויר, או שכמות של אחד ממרכיבי האוויר עולה יתר על המידה.

Comments are closed