התקן הישראלי לבנייה ירוקה

התקן הישראלי לבנייה ירוקה, או ת"י 5281, הינו תקן המציע קטגוריות ומדדים להגדרת מבנה ירוק בישראל. הקטגוריות מתייחסות לנושאים כמו אנרגיה, מים, פסולת, בריאות ועוד.

Comments are closed