התייעלות אנרגטית

התייעלות אנרגטית הינה התנהלות לצורך הקטנת כמות האנרגיה הנצרכת על ידי שינוי התנהגותי או טכנולוגי.

Comments are closed