השפעה סביבתית

השפעה סביבתית (Environmental impact) הינה השפעה על הסביבה הטבעית או על המערכת הטבעית, כאשר לרוב הכוונה היא להשפעה המזיקה של האדם על המערכת האקולוגית, הסביבה הטבעית והמערכת הטבעית של האדם.

Comments are closed