המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה הוא משרד ממשלתי ישראלי אשר אחראי על שמירת הסביבה בארץ. תפקידו של המשרד הוא לקבוע מדיניות ארצית, לפתח אסטרטגיות, להכין תקנים ולקבוע קדימויות בנושאים הנוגעים להגנת הסביבה.

Comments are closed