גלובליזציה

גלובליזציה (Globalization) היא תהליך אשר נובע משילוב כוחות כלכליים, תרבותיים, תקשורתיים, טכנולוגיים ופוליטיים, שבמסגרתו בני האדם בעולם כולו עוברים איחוד לעבר חברה אחת.

Comments are closed