בנייה ירוקה

בנייה ירוקה הינה אוסף של שיטות תכנון ובינוי שמטרתן היא להקטין את טביעת הרגל האקולוגית של בניינים וישובים באמצעות הקטנת השימוש שלהם באנרגיה, מים וחומרי גלם.

Comments are closed