אקולוגיה תעשייתית

אקולוגיה תעשייתית (Industrial Ecology) היא תחום המחקר של זרמי חומרים ואנרגיה דרך מערכות תעשייה. מטרת מחקר זה הוא להציע פתרונות בעיצוב מערכות תעשייתיות בנות קיימא תוך שימוש באנלוגיה של מערכות טבעיות.

Comments are closed