אקולוגיה חברתית

אקולוגיה חברתית (Social ecology) היא תחום מחקר אשר בודק את קשרי הגומלין בין מערכות אקולוגיות למערכות חברתיות.

Comments are closed