אקולוגיה

אקולוגיה הוא המדע אשר עוסק בחקר הסביבה וביחסי הגומלין בין אורגניזמים ואורגניזמים אחרים ובין אורגניזמים וסביבתם.

Comments are closed