אנרגיה מתחדשת

(Renewable energy) הינה אנרגיה שמקורה בתהליכי טבע מתמשכים שאינם מתכלים. מקורות אלו נבדלים ממקורות אנרגיה מתכלים כגון דלק מאובנים שכן השימוש בהם כרוך בהקטנה משמועתית של מאגר האנרגיה האצורה בהם.

Comments are closed