איכות הסביבה

איכות הסביבה הוא תחום עיסוק אשר נוגע ביחסי הגומלין בין האדם לבין סביבתו.

Comments are closed