בנייה ירוקה

בנייה ירוקה מסייעת בצמצום השפעת מבנים על הסביבה על ידי שימוש בטכנולוגיות וידע רלוונטי, על מנת לייצר סביבה בנויה אשר עונה על צרכי המתגוררים בה תוך התייחסות לעקרונות של קיימות ובנייה ירוקה. בנייה ירוקה עוסקת בהיבטים שונים של תכנון, בנייה ופיתוח, תוך התייחסות למרכיבים כגון צריכת האנרגיה, חסכון במים, אקולוגיה, …

Continue reading