בנייה ירוקה

בנייה ירוקה מסייעת בצמצום השפעת מבנים על הסביבה על ידי שימוש בטכנולוגיות וידע רלוונטי, על מנת לייצר סביבה בנויה אשר עונה על צרכי המתגוררים בה תוך התייחסות לעקרונות של קיימות ובנייה ירוקה. בנייה ירוקה עוסקת בהיבטים שונים של תכנון, בנייה ופיתוח, תוך התייחסות למרכיבים כגון צריכת האנרגיה, חסכון במים, אקולוגיה, …

Continue reading

קמפוס ירוק באוניברסיטת תל אביב

מתוך מחשבה על הדורות הבאים, מאמצת אוניברסיטת תל-אביב את תפיסת הקיימות, ומיישמת אותה בחיי היום יום. זאת, באמצעות הוקרה, התחשבות ושמירה על הסביבה בכל תחומי פעילותה. במאי 2011 הוסמכה האוניברסיטה כ"קמפוס ירוק" על ידי המשרד להגנת הסביבה בזכות העמקת פעילויות מחקר והוראה לקידום סוגיות סביבתיות, חיסכון והתייעלות במשאבים והובלת פרויקטים סביבתיים-קהילתיים.